Väcker en oro

Den här sidan ger dig råd om hur du kan ta upp problem angående WaterAid och vad du kan förvänta dig när du gör det. Den globala proceduren som rapporterar felbehandling och brott mot den globala uppförandekoden är också en användbar guide.

Home

Väcker en oro

Olika typer av problem kan uppstå och det är viktigt att förstå hur dessa hanteras. Att vara tydlig med detta säkerställer att WaterAid kan uppfylla dina förväntningar när du tar upp ett problem. 

Typer av bekymmer

  • Skydda oro
  • Klagomål
  • Personalledning
  • Cybersäkerhet
  • Säkerhet/hälsa och säkerhetsproblem
  • Bedrägeri
  • Oreglering av insamlingar
  • Dataskydd

 

I första hand vill vi att du rapporterar direkt till WaterAid.

 

Vi inser att detta kanske inte alltid är lätt, så om du inte känner att du kan rapportera internt inom WaterAid, är den oberoende "speak up"-tjänsten Safecall här för att hjälpa dig.

 

Safecall är en opartisk, externt driven tjänst. Det gör det möjligt för dig att rapportera allvarliga problem och missförhållanden som rör WaterAid och dess partners/representanter på ett säkert och säkert sätt.

 

Kommunikation till Safecall behandlas strikt konfidentiellt.

Hur tar jag upp problem direkt med WaterAid?
Vilka typer av problem kan jag rapportera till SafeCall?
Vad händer efter att jag har rapporterat ett problem till Safecall?