Rapor sun

Ethicall, Air Liquide'in faaliyet gösterdiği neredeyse her ülkede, Grup kapsamında konuşulan tüm dillerde 7/24 kullanılabilir bir uyarı sistemidir. Ayrıca bir uyarıda bulunmak isteyen tüm paydaşlara da açıktır.

Etik ve uyum güvenin teşvik edilmesi ve etkinliklerimizin sürdürülebilir ve kârlı bir şekilde geliştirilmesi için gereklidir. Faaliyette bulunduğumuz ülkelerde geçerli yasalara uyum sağlamanın yanı sıra dürüstlük ve şeffaflık kültürümüzü de teşvik etmekteyiz.

Çok çeşitli etik, dürüstlük ve uyum sorunları ile ilişkili herhangi bir uygunsuz davranıştan doğrudan doğruya haberdarsanız (sahtekârlık, yolsuzluk, çıkar çatışması, taciz, ayrımcılık, rekabet yasasının veya kişisel verilerin korunmasının ihlal edilmesi veya çevre ile ilgili konular vb.) ve özellikle bu durumun geçerli yasaların ve yönetmeliklerin, Davranış Kurallarımızın ya da diğer Grup kurallarının ihlali olduğuna inanıyorsanız böyle bir durumu bildirmek için teşvik edilmektesiniz.

Olası bir ihlali iyi niyet ile bildiren hiç bir kimse, bu bildirimle ilişkili olarak herhangi bir disiplin hükmüne veya herhangi bir şekilde misillemeye maruz kalmayacaktır.

Çalışanlar herhangi bir endişelerini veya şüphe duydukları bir ihlal durumunu yöneticilerine, İK yöneticisine, Etik İzleyici veya Grup Etik Yöneticine iletebilirler.

Bildiriminizde mümkün olduğunca fazla ayrıntının verilmesi önemlidir; böylelikle işleme alınabilir ve incelenebilir (olaya dahil olan kişilerin adları veya tanımları, olayla ilgili unsurlar, tarih, saat, yer vb.) Kiminle İlgili? Ne? Ne zaman? Nasıl? Nerede? sorularının yanıtları ve mümkünse kanıt iletmek son derece yararlı olacaktır.

Öncelikle ele alınması gereken bir durum fark ederseniz (ör. bir sağlık veya acil durum) lütfen yerel acil durum süreçlerini izleyin.

Endişelerinizi dile getirdiğiniz için teşekkür ederiz.

Bir Olayın Bildirilmesi
Bir iş yeri endişesini telefonla paylaşın
Gizlilik
Gizlilik Bildirimi