ยื่นรายงาน

Ethicall เป็นระบบรายงานแจ้งเหตุที่ให้บริการ 24/7 ในเกือบทุกประเทศที่ Air Liquide ดำเนินธุรกิจอยู่ และในทุกภาษาที่ Group ใช้ และเปิดให้บริการกับผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรที่ต้องการรายงานแจ้งเหตุ

จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นหลักสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจของเราให้มีผลกำไรและยั่งยืน นอกจากการปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เรายังส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์และความโปร่งใสของเรา

ถ้าคุณได้รับข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (การฉ้อโกง การคอร์รัปชั่น การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การข่มขู่ การกีดกัน การฝ่าฝืนกฎการแข่งขันทางการค้า การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ปัญหาเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) คุณสามารถแจ้งเราได้ โดยเฉพาะในกรณีที่คุณเชื่อว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหลักจรรยาบรรณหรือแนวปฏิบัติอื่นๆ ของ Group

ทุกคนที่มีเจตนาบริสุทธิ์ในการรายงานเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎระเบียบจะไม่ถูกลงโทษทางวินัยใดๆ หรือถูกแก้แค้นเนื่องจากการรายงานดังกล่าว

พนักงานยังสามารถบอกเล่าถึงความกังวลและรายงานเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎระเบียบให้กับผู้จัดการสายตรง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านหลักจริยธรรม หรือเจ้าหน้าด้านจริยธรรมของ Group

ข้อมูลในการรายงานของคุณจำเป็นจะต้องมีรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อช่วยในการดำเนินการและสืบสวน (ชื่อหรือรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของสถานการณ์ เช่น วันที่ เวลา สถานที่ ฯลฯ) เกี่ยวข้องกับใคร อะไร เมื่อไร อย่างไร ที่ไหน จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก รวมถึงหลักฐานในการสื่อสารหากเป็นไปได้

หากคุณพบเห็นสถานการณ์ที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาพและความปลอดภัย) โปรดดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินของพื้นที่นั้น

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการกล้าแจ้งความกังวลของคุณ

การรายงานแจ้งเหตุ
แบ่งปันความห่วงใยในที่ทำงานทางโทรศัพท์
การรักษาความลับ
การแจ้งเตือนความเป็นส่วนตัวของ แอร์ ลิควิด