Złóż raport

Ethical to system powiadamiania o nieprawidłowościach dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w prawie wszystkich krajach, w których firma Air Liquide prowadzi działalność biznesową i we wszystkich językach używanych przez Grupę. Jest również dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron, które chciałyby zgłosić swoje obawy

Etyka i zgodność z obowiązującą legislacją są niezbędne, aby wzbudzać zaufanie i osiągnąć trwały i rentowny rozwój naszej działalności. Oprócz przestrzegania przepisów obowiązujących w krajach, w których prowadzimy działalność, również dbamy o naszą kulturę zachowania uczciwości i przejrzystości.

Jeśli w bezpośredni sposób staniesz się świadkiem niewłaściwego zachowania, polegającego na naruszeniu zasad etyki, uczciwości i zgodności (oszustwo, korupcja, konflikt interesów, nękanie, dyskryminacja, naruszenie prawa konkurencji, ochrony danych osobowych, kwestii BHP lub kwestii ochrony środowiska itp.), zachęcamy do zgłaszania tych przypadków, w szczególności jeśli uważasz, że doszło do naruszenia obowiązujących przepisów i regulacji, naszego Kodeksu Postępowania lub innych wytycznych Grupy.

Żadna osoba, która w dobrej wierze zgłosiła potencjalne naruszenie, nie będzie podlegać jakimkolwiek krokom dyscyplinarnym ani działaniom odwetowym w związku z takim zgłoszeniem.

Pracownicy mogą również powiadamiać o wszelkich obawach i zgłaszać wszystkie podejrzenia naruszeń swojemu przełożonemu, kierownikowi działu kadr, osobie odppowiedzialnej za sprawy etyki lub kierownikowi Grupy ds. etyki.

Ważne jest, aby informacje zawarte w zgłoszeniu były jak najbardziej szczegółowe, aby można było je przetworzyć i zbadać (nazwiska lub opis zaangażowanych osób, okoliczności – data, godzina, miejsce itp.). Wskazanie Kto? Co? Kiedy? W jaki sposób? Gdzie? będzie bardzo pomocne, a także wskazanie materiału dowodowego, o ile będzie to możliwe.

Jeśli zauważysz jakąkolwiek sytuację, którą należy zająć się bezzwłocznie (np. przypadek naruszenia zasad BHP, w związku z którym należy podjąć pilną interwencję), postępuj zgodnie z lokalnymi procedurami powiadamiania o sytuacjach awaryjnych.

Dziękujemy za zgłaszanie swoich obaw.

Zgłaszanie incydentu
Podziel się obawami dotyczącymi miejsca pracy przez telefon
Poufność
Oświadczenie Air Liquide o ochronie prywatności