Lähetä raportti

Ethicall on ilmoitusjärjestelmä, joka on käytettävissä ympäri vuorokauden lähes kaikissa maissa, joissa Air Liquide toimii, ja kaikilla konsernissa käytetyillä kielillä. Se on avoin myös kaikille sidosryhmille, jotka haluavat tehdä ilmoituksen.

Eettisyys ja sääntöjen noudattaminen ovat olennaisen tärkeitä luottamuksen edistämiseksi ja toimintamme kestävän ja kannattavan kehityksen aikaansaamiseksi. Sen lisäksi, että noudatamme sovellettavia lakeja maissa, joissa toimimme, edistämme myös rehellisyyden ja avoimuuden kulttuuria.

Jos olet suoraan tietoinen epäasiallisesta käytöksestä, joka liittyy erilaisiin eettisiin, rehellisyyteen ja sääntöjen noudattamiseen liittyviin kysymyksiin (petos, korruptio, eturistiriidat, häirintä, syrjintä, kilpailulainsäädännön rikkominen, henkilötietojen suojaaminen, terveys- ja turvallisuus- tai ympäristökysymykset jne.), sinua kannustetaan ilmoittamaan siitä, erityisesti silloin, kun uskot, että sovellettavia lakeja ja asetuksia, käytännesääntöjämme tai konsernin muita ohjeita on rikottu.

Henkilöön, joka on vilpittömässä mielessä ilmoittanut mahdollisesta rikkomuksesta, ei kohdistu minkäänlaisia kurinpito- tai kostotoimia, jotka liittyvät ilmoittamiseen.

Työntekijät voivat myös kertoa huolenaiheistaan ja ilmoittaa epäillyistä rikkomuksista esimiehelleen, henkilöstöpäällikölle, eettiselle yhteyshenkilölle tai konsernin eettiselle toimihenkilölle.

On tärkeää, että ilmoituksesi sisältämät tiedot ovat mahdollisimman yksityiskohtaisia, jotta niitä voidaan käsitellä ja tutkia (asianomaisten henkilöiden nimet tai kuvaukset, aihetiedot – päivämäärä, aika, paikka jne.). Ketä koskee? Mitä? Koska? Kuinka? Missä? on erittäin hyödyllistä, samoin kuin todisteiden toimittaminen mahdollisuuksien mukaan.

Jos havaitset tilanteen, joka vaatii ensisijaista käsittelyä (esim. terveys- ja turvallisuushätätilanne), noudata paikallisia hätätilannemenettelyjä.

Kiitos, että kerroit huolesi.

Tapahtumasta ilmoittaminen
Jaa työpaikkaongelma puhelimitse
Luottamuksellisuus
Tietosuojailmoitus