Dien een melding in

Ethicall is een meldsysteem dat 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is. Het systeem is bruikbaar in bijna alle landen waar Air Liquide actief is en in alle talen die door de Groep worden gesproken. Bovendien staat het open voor alle belanghebbenden die een melding willen doen.

Ethiek en naleving zijn essentieel om het vertrouwen te bevorderen en een duurzame en rendabele ontwikkeling van onze activiteiten te bereiken. Naast het naleven van de toepasselijke wetgeving in de landen waar wij actief zijn, bevorderen wij ook onze cultuur van integriteit en transparantie.

Als u zich bewust bent van ongepast gedrag met betrekking tot ethiek, integriteit en naleving (waaronder fraude, corruptie, belangenconflicten, pesterijen, discriminatie, schending van het mededingingsrecht, bescherming van persoonlijke gegevens, gezondheid en veiligheid of milieukwesties), wordt u aangemoedigd dit te melden. Dit geldt in het bijzonder als u van mening bent dat er sprake is van een schending van de toepasselijke wet- en regelgeving, van onze gedragscode of van andere richtlijnen van de Groep.

Personen die in goed vertrouwen een mogelijke schending hebben gemeld, worden niet onderworpen aan disciplinaire maatregelen of represailles van welke aard dan ook in verband met de melding.

Werknemers kunnen ook hun bezorgdheid uiten en vermoedelijke overtredingen melden aan hun manager, HR-manager, correspondent voor ethiek of de functionaris voor ethiek van de Groep.

Het is belangrijk dat de informatie in uw melding zo gedetailleerd mogelijk is, zodat deze kan worden verwerkt en onderzocht (namen of beschrijving van de betrokken personen, indirecte factoren, datum, tijd, plaats, enz.) Wie betreft het? Wat? Wanneer? Hoe? Waar? zal zeer nuttig zijn, evenals het verstrekken van bewijsmateriaal indien mogelijk.

Indien u een situatie waarneemt die met prioriteit moet worden behandeld (bijv. een noodsituatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid), wordt u verzocht de plaatselijke noodprocedures te volgen.

Dank u voor het melden van uw bezorgdheid.

Meld een incident
Deel telefonisch een probleem op de werkplek
Vertrouwelijk
Privacyverklaring