Ethicall er et indberetningssystem, som er til rådighed døgnet rundt i næsten alle lande, hvor Air Liquide driver forretning, og på alle talte sprog i koncernen. Den er også åben for enhver interessepartner, som gerne vil indgive en indberetning.

Etik og overholdelse er afgørende for at fremme tillid og opnå en bæredygtig og profitabel udvikling af vores aktiviteter. Udover at overholde de gældende love i de lande, hvor vi opererer, fremmer vi også vores kultur af integritet og åbenhed.

Hvis du direkte har kendskab til upassende adfærd angående en række forskellige etiske, integritet og overholdelsesproblematikker (bedrageri, korruption, interessekonflikter, chikane, diskrimination, brud på konkurrencelovgivning, beskyttelse af personoplysninger, sundhed og sikkerhed eller miljømæssige problemer osv.), opfordres du til at rapportere det, særligt når du mener, at der er et brud på gældende lovgivning og bestemmelser, af vores adfærdskodeks eller andre af koncernens retningslinjer.

Enhver, der i god tro har rapporteret en potentiel overtrædelse, vil ikke blive underkastet nogen form for disciplinære sanktioner eller repressalier af nogen som helst art i forbindelse med rapporteringen.

Medarbejdere kan også dele eventuelle bekymringer og rapportere enhver form for mistanke om overtrædelse til deres leder, personalechef, etiske kontaktperson eller koncernens etikansvarlige.

Det er vigtigt, at informationerne, som er indeholdt i din rapportering, er så detaljerede som mulig, så det kan blive behandlet og undersøgt (navne eller beskrivelse af de involverede personer, omstændelige elementer - dato, tidspunkt, sted osv.).Dækker over hvem? Hvad? Hvornår? Hvordan? Hvor? vil også være meget nyttigt, såvel som at fremlægge beviser, når det er muligt.

Hvis du har bemærket en hvilken som helst situation, der kræver prioriteret behandling (f.eks. en presserende situation vedrørende sundhed eller sikkerhed), bedes du følge de lokale nødprocedurer.

Tak fordi du stod frem med dine bekymringer.

Indrapportering af en hændelse
Del en arbejdsplads bekymring via telefon
Fortrolighed
Meddelelse om databeskyttelse